Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού - "SMEs and Cooperative Economy for Local Development (ICS)”

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Προκήρυξη Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού - "SMEs and Cooperative Economy for Local Development (ICS)”

E-mail Εκτύπωση PDF

Προκήρυξη Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου  του έργου “SMEs and Cooperative Economy for Local Development (ICS)”. zip