Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος & fax

Print

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: α) ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος & β) μίας (1) συσκευής τηλεομοιοτυπίας (φαξ), για τις ανάγκες του Τμήματος Εποικισμού – Αναδασμού. doc

Δ/νση: Περιφειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου
Συντάκτης: Σ. Ντάγκας, Δ. Τσολακουδης
Τηλ: 2651034054, 2651037781