Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος & fax

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος & fax

E-mail Εκτύπωση PDF

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: α) ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος & β) μίας (1) συσκευής τηλεομοιοτυπίας (φαξ), για τις ανάγκες του Τμήματος Εποικισμού – Αναδασμού. doc

Δ/νση: Περιφειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου
Συντάκτης: Σ. Ντάγκας, Δ. Τσολακουδης
Τηλ: 2651034054, 2651037781