Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Αρθρογράφος
1 Προκήρυξη Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου "Hidden Innovation Initiatives for SMEs (HIDDEN)" Διαχειριστής
2 Προκήρυξη Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού - "SMEs and Cooperative Economy for Local Development (ICS)” Διαχειριστής
3 Έγκριση επαναδημοπράτησης Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
4 Ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
5 Ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
6 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος & fax Περιφερειακό Ταμείο
7 Περίλ. διακ. Δημ. Ανοικτού Μειοδ. Διαγ. για την ανάθεση του έργου: «Κόμβος Ανατολής - ΑΚ Εγν.Οδού" Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
8 Περίλ. διακ. Δημ. Ανοικτού Μειοδ. Διαγ. για την ανάθεση του έργου: «Αποκατ. και προστασία πρανών..." Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
9 Δημόσιος Ανοικτός Μειοδ. Διαγων. για την ανάθεση του έργου: «Αποκατ. κατολισθ. περ.(Θέση Ντέρτι) Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
10 Έγκριση επαναδημοπράτησης για την ανάδειξη εναδόχου εκτέλεσης εργασιών Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
11 Έγκριση αποτελέσματος του από 5 - 10 - 2010 Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
12 Έγκριση αποτελέσματος Διαγ. για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αντικατ. εσωτ. δικτύων ύδρευσης " Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
13 Επικύρωση απόφασης Δ. Πρέβεζας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
14 Έγκριση πρόσληψης ορισμένου χρόνου Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
15 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προσφορά Γεύματος Διαχειριστής
16 Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
17 Εξομάλυνση επικίνδυνων πρανών – δημιουργία ερείσματος στη Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
18 Δημόσιος Ανοικτός Μειοδ. Διαγων. για το έργο: «Αντικατάσταση εξωτ. δικτύου ύδρ. Καλαρρυτών Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
19 Δημόσιος Ανοικτός Μειοδ. Διαγων. για το έργο: «Συνολική αντικατ. δικτύου ύδρ. Δ.Δ. Ασσου Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
20 Ανακοίνωση υπογραφής σύμβασης (Ζάλογγο) Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
21 Αποτελέσματα ελέγχου αξιολόγησης Προσφορών Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης των νέων στις δράσεις ΕΚΤ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και των ευκαιριών που αυτές δημιουργούν" Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
22 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Πεδινής, Τ.Δ. Κοσμηράς Δήμου Μπιζανίου Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
23 Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Δ. Λιγοψάς και Μεταμόρφωσης Δήμου Εκάλης Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
24 Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας (θέση Αβαρίτσα) Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
25 Προστασία υψηλών πρανών στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
26 Διαγ. "Επείγουσα αποκατάσταση αρμών στη γέφυρα Μεσοποτάμου στην Παραλιακή Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
27 Διαγωνισμός "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Συκεών" Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
28 Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο "Αντιμετώπιση επικίνδυνης κατάπτωσης (θέση Μιχαλίτσι)" Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
29 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη διερμηνείας & τεχνικής υποστήριξης της διερμηνείας - Ορθή επανάληψη Διαχειριστής
30 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας χρώματος διαγράμμισης και γυάλινων ανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
31 Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού "Ενέργειες για την προώθηση & προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου" Διαχειριστής
32 Ανακοίνωση (Διακήρυξη) δημοσίου παρ’ επιτροπής, μειοδοτικού διαγωνισμού (4η) Δασαρχείο Κόνιτσας
33 Ανακοίνωση (Διακήρυξη) δημοσίου παρ’ επιτροπής, μειοδοτικού διαγωνισμού (3η) Δασαρχείο Κόνιτσας
34 Ανακοίνωση (Διακήρυξη) δημοσίου παρ’ επιτροπής, μειοδοτικού διαγωνισμού (2η) Δασαρχείο Κόνιτσας
35 Ανακοίνωση (Διακήρυξη) δημοσίου παρ’ επιτροπής, μειοδοτικού διαγωνισμού (1η) Δασαρχείο Κόνιτσας
36 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Μουσιωτίτσας Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
37 Διακήρυξη Δημοσίου Διαγωνισμού "Αποκατάσταση κατολισθαίνουσας περιοχής παραλιακής οδού Πρέβ.-Ηγουμ" Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
38 Διακήρυξη Δημοσίου Διαγωνισμού "Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοταπήτων του ΕΟΔ Π. Ηπείρου" Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
39 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής Περιφερειακό Ταμείο
40 Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού: "Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης των νέων στις δράσεις ΕΚΤ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και των ευκαιριών που αυτές δημιουργούν" Διαχειριστής
41 Δημοπρασία εκποίησης δασικών προιόντων αισθητικού δασυλλίου Ιωαννίνων Δασαρχείο Ιωαννίνων
42 Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου στον Συνοριακό Σταθμό Κακαβιάς Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
43 Προκήρυξη με αριθμ. 1 / 2010 Διαχειριστής
44 Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού γιά την επιλογή εταιρείας καθαρισμού των γραφείων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου Διαχειριστής
45 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού γιά την επιλογή εταιρείας καθαρισμού των γραφείων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου Περιφερειακό Ταμείο
46 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού καθαρισμού του Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου Ν. Θεσπρωτίας Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
47 Διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού καθαρισμού του Συνοριακού Σταθμού Μέρτζιανης έτους 2010 Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
48 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού καθαρισμού του Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου Ν. Θεσπρωτίας Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
49 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού καθαρισμού των Συνοριακών Σταθμών έτους 2010 Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
50 Ανακοίνωση τοιχοκόλλησης του Πρακτικού IΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ζαλόγγου» Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
51 Δημοσίευση Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην διασταύρωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης με τις οδούς Τσιάρα, Φ. Τάτση και Εκτελεσθέντων» Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
52 Ανάθεση της μελέτης «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ζαλόγγου» Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
53 Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ύδρευση Τ.Δ. Δήμου Παμβώτιδος – Β΄Φάση» Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
54 Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών Διαχειριστής
55 Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων κίνησης οχημάτων Διαχειριστής
56 Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων θέρμανσης Διαχειριστής
57 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης δυο εφεδρικών Ηλεκτροπαραγώ Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
58 Ανακοίνωση τοιχοκόλλησης του Πρακτικού IΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)», που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομι Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
59 Ανακοίνωση τοιχοκόλλησης του Πρακτικού IΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Οριστική Μελέτη οδού Νιάρχου», που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων μελετητικών σχημάτων και τον προσδιο Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
60 Ανακοίνωση τοιχοκόλλησης του Πρακτικού IΙΙ που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων μελετητικών σχημάτων και τον προσδιορισμό της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
61 Πρόσκληση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)» που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
62 Πρόσκληση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Οριστική Μελέτη οδού Νιάρχου», που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
63 Πρόσκληση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Σύνδεση Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία Οδό (Τμήμα Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)», που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
64 Συντήρηση και συμπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.Δ. νομών Πρέβεζας και Θεσπρωτίας» Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
65 Συντήρηση και συμπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.Δ. νομών Ιωαννίνων και Άρτας» Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
66 Ανακοίνωση τοιχοκόλλησης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη νέας χάραξης οδού Θεσπρωτικού – Τύριας (υποέργο: Τμήμα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαμάνι – Γέφυρα Μπακόλα)», που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Τε Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
67 Ανακοίνωση τοιχοκόλλησης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Οριστική μελέτη οδού Νιάρχου», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.050.025,43 € (με Φ.Π.Α.), που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Τεχνικών Προσφορών» των διαγωνιζο Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
68 Ανακοίνωση τοιχοκόλλησης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Εθνικής Οδού από τον κόμβο Αμφιθέα έως Τζουριάδη – Λεμονιά», Προϋπολογισμού 319.806,87 € (με Φ.Π.Α.), που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Τεχνι Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
69 Ανακοίνωση τοιχοκόλλησης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Σύνδεση Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία Οδό (Τμήμα Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)», που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Τεχνικών Προσφορών» των διαγω Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
70 Μελέτη ποιοτικής σύστασης ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
71 Ανάρτηση Ανακοίνωσης και Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης: «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ζαλόγγου», που αφορά στον έλεγχο των Φακέλων «Δικαιολογητικών συμμετοχής» των διαγω Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
72 Έγκριση Πρακτικών δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου της “Προμήθειας κινητού εξοπλισμού (Μηχανολογικού) για το υποέργο «ΧΥΤΑ στη δεύτερη διοικητική ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου» (Ομάδες Α, Β και Γ) του έργου «Διαχείριση στε Διεύθυνση Δημοσίων Έργων