Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Αρθρογράφος
1 Καθορισμός αποζημιώσεων ΕΒ Ελαίας - Φοινικίου Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
2 Καθορισμός αποζημιώσεων ΕΒ Μαργαριτίου Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
3 Καθορισμός αποζημιώσεων ΕΒ Βαλανιδορράχης Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
4 Έγκριση της οριστικής μελέτης οδοποιίας της κυκλοφοριακής σύνδεσης Εμπορικού Κέντρου Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
5 Συγκρότηση Επιτροπής Οδικών Μεταφορών Ν.Πρέβεζας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
6 Επικύρωση απόφασης Δ. Πρέβεζας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
7 Επικύρωση απόφασης Δ.Πρέβεζας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
8 Επικύρωση απόφασης Δ. Φιλιππιάδας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
9 Επικύρωση απόφασης Δ. Φιλιππιάδας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
10 Επικύρωση απόφασης Δ. Λούρου Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
11 Ανασυγκρότηση Επιτροπής Μετανάστευσης άρθρου 13 Ν. 3386/2005 Νομού Άρτας Αστική Κατάσταση, Αλλοδαπών & Μετανάστευση
12 Συγκρότηση Επιτροπής ΙΚΑ Ν.Πρέβεζας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
13 Συγκρότηση Επιτροπής Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών Ν.Πρέβεζας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
14 Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορ. Χρόνoυ Αστική Κατάσταση, Αλλοδαπών & Μετανάστευση
15 Συγκρότηση εκλογικής επιτροπής Επιμελητηρίου Ν.Πρέβεζας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
16 Ακύρωση απόφασης Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
17 Ακύρωση απόφασης Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
18 Οριστική παύση κυκλοφορία φορτηγού Δ.Πρέβεζας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
19 Παύση κυκλοφορίας Φορτηγού Δ.Πρέβεζας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
20 Ανάκληση της αριθ.1237/16-07-1999 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
21 Ανάκληση της αριθ.2904/25-1-2005 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
22 Ακύρωση απόφασης Δ.Φιλιππιάδας για εμποροπανήγυρη Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
23 Δεκτή Προσφυγή Κοινοπρεξίας ΔΑΙΔΑΛΟΣ κατά απόδασης Δ.Λούρου Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
24 Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης
25 Έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης αυτοκινήτων Δήμου Ζαλόγγου Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
26 Ορθή επανάληψη έγκρισης καταλληλότητας γηπέδου Πάργας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
27 Έγκριση καταλληλότητας γηπέδου Δήμου Πάργας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
28 Άδεια καταλληλότητος γηπέδου Δήμου Φιλιππιάδας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
29 Συγκρότηση Επιτροπής ΙΚΑ Ν.Πρέβεζας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
30 Ακυρωτική Απόφαση Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
31 Ανάκληση της αριθ. 4891/23-07-1992 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
32 Ανάκληση της αριθ. 2171/24-12-1999 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
33 Συγκρότηση Λιμενικής Επιτροπής Ν.Πρέβεζας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
34 Ακυρωτική απόφαση Δήμου Φιλιππιάδας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
35 Ανάκληση της αριθ. 5762/01-10-1990 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
36 Ανάκληση της αριθ. 3955/28-05-1991 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
37 Ανάκληση της αριθ. 807/21-12-1992 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
38 Ανάκληση της αριθ. 837/10-04-2003 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
39 Συγκρότηση Λιμενικής Επιτροπής Ν.Πρέβεζας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
40 Ανασυγκρότηση Επιτροπής άρθρου 13 Ν. 3386/2005 Αστική Κατάσταση, Αλλοδαπών & Μετανάστευση
41 Μετάταξη Ιωάννου Ελένης στο Δήμο Θεσπρωτικού Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
42 Αποτελέσματα ελέγχου τρίτου σταδίου αξιολόγησης Προσφορών της πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοηθείας για την Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στην Περιφέρεια Ηπείρου Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
43 Ανάκληση της αριθ. 4611/18-07-1994 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
44 Ανάκληση της αριθ. 3954/28-05-1991 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
45 Ανάκληση της αριθ. 504/22-03-2002 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
46 Ανάκληση της αριθ. 6574/08-11-1994 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
47 Ανάκληση της αριθ. 5762/1-10-1990 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
48 Ανάκληση της αριθ. 1051/14-02-1994 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
49 Ανάκληση της αριθ. 3900 π.ε./08-07-1994 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
50 Ανάκληση της αριθ. 3771/27-05-1993 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
51 Τροποποίηση της αριθμ.1242/22-1-2009 απόφασής μας Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης
52 Τροποποίηση της αριθμ.3766/23-2-2009 απόφασής μας Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης
53 Τροποποίηση της αριθμ.558/16-1-2009 απόφασής μας, «Συγκρότηση του Συμβουλίου του άρθρου 143 Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης
54 Ορισμός Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Δ/νσης Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Πρέβεζας Διοίκηση
55 Ανάκληση της αριθ. 4955/11-07-1991 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
56 Ανάκληση της αριθ. 1261/10-07-2002 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
57 Ανάκληση της αριθ. 4148/25-06-1992 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
58 Ανάκληση της αριθ. 1110/28-08-2001 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
59 Ανάκληση της αριθ. 6301/17-05-1991 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
60 Ανάκληση της αριθ. 6746/10-11-1994 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
61 Ανάκληση της αριθ. 426/16-03-1998 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
62 Ανάκληση της αριθ. 1529/28-08-2001 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
63 Ανάκληση της αριθ. 5779/22-08-1991 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
64 Ανάκληση της αριθ. 1243/13-08-1998 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
65 Ανάκληση της αριθ. 2915/08-05-91 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
66 Ανάκληση της αριθ. 879/02-06-98 απόφασης παραχώρησης έκτασης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
67 Ανάκληση απόφασης παραχώρησης Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
68 Παραχώρηση έκτασης για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
69 Παραχώρηση έκτασης στο Νοσοκομείο Πρέβεζας Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
70 Παραχώρηση έκτασης 15 στρεμμάτων στην ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων Αυτοτελές τμήμα επικοισμού - αναδασμού
71 Ανασυγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του Π.Δ 30/96 Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης
72 Ανασυγκρότηση Επιτροπής Μετανάστευσης Αστική Κατάσταση, Αλλοδαπών & Μετανάστευση
73 Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέργειας Γεωργικής Ανάπτυξης
74 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας – Πεστροφοκαλλιέργειας Γεωργικής Ανάπτυξης
75 Kαθορισμός δείγματος ελέγχου μακροχρόνιων υποχρεώσεων υλοποιηθέντων Σχεδίων Βελτίωσης Φυτικής Γεωργικής Ανάπτυξης
76 Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέρειας Γεωργικής Ανάπτυξης
77 Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέργειας Γεωργικής Ανάπτυξης
78 Τροποποίηση απόφασης μίσθωσης υδάτινης θαλάσσιας έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας Γεωργικής Ανάπτυξης
79 Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέργειας Γεωργικής Ανάπτυξης
80 Ανανέωση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέργειας Γεωργικής Ανάπτυξης
81 Τροποποίηση της με αριθμ. 232/12.02.2007 απόφασης εκμίσθωσης υδάτινης θαλάσσιας έκτασης Γεωργικής Ανάπτυξης
82 Τροποποίηση Απόφασης μίσθωσης υδάτινης θαλάσσιας έκτασης Γεωργικής Ανάπτυξης
83 Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέρειας Γεωργικής Ανάπτυξης
84 Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέρειας Γεωργικής Ανάπτυξης
85 Ανασύσταση Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου Σχεδιασμού και Ανάπτυξης