Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ανάκληση της αριθ. 3955/28-05-1991 απόφασης παραχώρησης έκτασης

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανάκληση της αριθ. 3955/28-05-1991 απόφασης παραχώρησης έκτασης

E-mail Εκτύπωση PDF
Ανάκληση της αρ. 3955/28-5-1991 απόφασης παραχώρησης του Νομάρχη Θεσπρωτίας, με την οποία παραχωρήθηκε στον κ. Ρίζο Σπυρίδωνα του Γεωργίου κοινόχρηστη εποικιστική έκταση εμβαδού 2 (δύο) στρεμμάτων με αρίθμ. 198στ αγροκτήματος Δ.Δ. Παραποτάμου Δήμου Παραποτάμου Νομού Θεσπρωτίας προς το σκοπό της από μέρους του ανέγερσης σταβλικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/1974. doc