Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αποτελέσματα ελέγχου τρίτου σταδίου αξιολόγησης Προσφορών της πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοηθείας για την Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Αποτελέσματα ελέγχου τρίτου σταδίου αξιολόγησης Προσφορών της πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοηθείας για την Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στην Περιφέρεια Ηπείρου

E-mail Εκτύπωση PDF
Αποτελέσματα ελέγχου του τρίτου σταδίου αξιολόγησης των Προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού της πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοηθείας για την Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στην Περιφέρεια Ηπείρου» καθώς και κατάρτιση Πίνακα κατάταξης των προσφορών που επιλέγονται. doc