Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ανάκληση της αριθ. 4611/18-07-1994 απόφασης παραχώρησης έκτασης

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανάκληση της αριθ. 4611/18-07-1994 απόφασης παραχώρησης έκτασης

E-mail Εκτύπωση PDF
Ανάκληση της αριθ. 4611/18-7-1994 απόφασης παραχώρησης του Νομάρχη Θεσπρωτίας, με την οποία παραχωρήθηκε στην κα Τσουγγάρη Κωνστάντω σύζ. Ευθυμίου κοινόχρηστη εποικιστική έκταση στο με αρ. 603δ τεμάχιο εκτάσεως 4 (τεσσάρων) στρεμμάτων, αγροκτήματος διανομής 1958 Δ.Δ. Γαρδικίου Δήμου Αχέροντα Νομού Θεσπρωτίας για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/1974. doc