Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ανάκληση της αριθ. 3954/28-05-1991 απόφασης παραχώρησης έκτασης

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανάκληση της αριθ. 3954/28-05-1991 απόφασης παραχώρησης έκτασης

E-mail Εκτύπωση PDF
Ανάκληση της αριθ. 3954/28-5-1991 απόφασης παραχώρησης του Νομάρχη Θεσπρωτίας, με την οποία παραχωρήθηκε στον Αναστάσιο Ρίζο, αποθανόντα σύζυγo της κας Ρίζου Σταματίας, κατά κυριότητα κοινόχρηστη εποικιστική έκταση 2 (δύο) στρεμμάτων στο με αριθ. 198ε κοινόχρηστο τεμάχιο αγροκτήματος Δ.Δ. Παραποτάμου Δήμου Παραποτάμου Νομού Θεσπρωτίας για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/1974. doc