Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ανάκληση της αριθ. 1051/14-02-1994 απόφασης παραχώρησης έκτασης

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανάκληση της αριθ. 1051/14-02-1994 απόφασης παραχώρησης έκτασης

E-mail Εκτύπωση PDF
Ανάκληση της με αριθμό 1051/14-2-1994 απόφασης παραχώρησης του Νομάρχη Θεσπρωτίας στον κ. Ντρίτσο Θωμά του Λάμπρου κάτοικο Μαργαριτίου Θεσπρωτίας κοινόχρηστης εποικιστικής έκτασης εμβαδού 4 (τεσσάρων) στρεμμάτων με αρ. 43α αγροκτήματος διανομής 1957-58 δ.δ. Μαργαριτίου Δήμου Μαργαριτίου Νομού Θεσπρωτίας για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/1974. doc