Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ανάκληση της αριθ. 3900 π.ε./08-07-1994 απόφασης παραχώρησης έκτασης

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανάκληση της αριθ. 3900 π.ε./08-07-1994 απόφασης παραχώρησης έκτασης

E-mail Εκτύπωση PDF
Ανάκληση της αριθ. 3900 π.έ./8-7-1994 απόφασης παραχώρησης του Νομάρχη Θεσπρωτίας, με την οποία παραχωρήθηκε στον κ. Λαμπρούση Ηλία του Ανδρέα δασική έκταση εκτάσεως 4 (τεσσάρων) στρεμμάτων στη θέση ‘Αρχάγγελοι’ αγροκτήματος δ.δ Ελευθεροχωρίου Δήμου Παραμυθιάς Νομού Θεσπρωτίας για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/1974". doc