Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Τροποποίηση της αριθμ.558/16-1-2009 απόφασής μας, «Συγκρότηση του Συμβουλίου του άρθρου 143

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Τροποποίηση της αριθμ.558/16-1-2009 απόφασής μας, «Συγκρότηση του Συμβουλίου του άρθρου 143

E-mail Εκτύπωση PDF
Τροποποίηση της αριθμ.558/16-1-2009 απόφασής μας, «Συγκρότηση του Συμβουλίου του άρθρου 143 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006 ) για το Νομό Ιωαννίνων και για τη δεύτερη διετία της δημοτικής περιόδου 20-07-2010. doc