Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ανάκληση της αριθ. 4955/11-07-1991 απόφασης παραχώρησης έκτασης

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανάκληση της αριθ. 4955/11-07-1991 απόφασης παραχώρησης έκτασης

E-mail Εκτύπωση PDF

Ανάκληση της αριθ. 4955/11-7-1991 απόφασης παραχώρησης του Νομάρχη Θεσπρωτίας, με την οποία παραχωρήθηκε στον Κέκκα Χρήστο του Θωμά, αποθανόντα σύζυγο της κας Χαρίκλειας Κέκκα, κοινόχρηστη έκταση εκτάσεως 4 (τεσσάρων) στρεμμάτων με αρ. 50β αγροκτήματος διανομής έτους 1956 Δ.Δ. Αετού Δήμου Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/1974. doc