Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ανάκληση της αριθ. 4148/25-06-1992 απόφασης παραχώρησης έκτασης

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανάκληση της αριθ. 4148/25-06-1992 απόφασης παραχώρησης έκτασης

E-mail Εκτύπωση PDF
Ανάκληση της με αριθμό 4148/25-6-1992 απόφασης παραχώρησης του Νομάρχη Θεσπρωτίας στον Κατρή Βασίλειο του Κων/νου, αποθανόντα σύζυγo της κας Κατρή Λαμπρινής, κατά κυριότητα κοινόχρηστη εποικιστική έκταση εμβαδού 4 (τεσσάρων) στρεμμάτων με αρ. 704ιβ αγροκτήματος διανομής 1982 Δ.Δ. Μεσοβουνίου Δήμου Παραμυθιάς Νομού Θεσπρωτίας, για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/1974. doc