Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Τροποποίηση της με αριθμ. 232/12.02.2007 απόφασης εκμίσθωσης υδάτινης θαλάσσιας έκτασης

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Τροποποίηση της με αριθμ. 232/12.02.2007 απόφασης εκμίσθωσης υδάτινης θαλάσσιας έκτασης

E-mail Εκτύπωση PDF
Τροποποίηση της με αριθμ. 232/12.02.2007 απόφασης εκμίσθωσης υδάτινης θαλάσσιας έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε θαλάσσιο χώρο 16,9 στρ. και δυναμικότητας 204 τόνων ετησίως, που βρίσκεται στη θέση Κάτω Αετός, Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Σαγιάδας, Ν. Θεσπρωτίας, ως προς τα εκτρεφόμενα είδη της εταιρείας MARICOM FISH A.E. doc