Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Τροποποίηση Απόφασης μίσθωσης υδάτινης θαλάσσιας έκτασης

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Τροποποίηση Απόφασης μίσθωσης υδάτινης θαλάσσιας έκτασης

E-mail Εκτύπωση PDF
Τροποποίηση Απόφασης μίσθωσης υδάτινης θαλάσσιας έκτασης 28,9 στρεμμάτων (ωφέλιμης έκτασης 20,4 στρεμμάτων) για εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας μυδοκαλλιέργειας του ΜΗΛΙΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Φωτίου, σε θαλάσσιο χώρο στη θέση εκβολές Καλαμά, Δήμου Σαγιάδας, Νομού Θεσπρωτίας, ως προς το χρόνο εγκατάστασης και λήψης άδειας λειτουργίας της μονάδας. doc