Άδεια χρήσης νερού για πηγάδι στον Γεώργιο Κατωπόδη στη θέση Δήμου Πρέβεζας

Print

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για πηγάδι αρδευτικής χρήσης στον Κατωπόδη Γεώργιο του Ιωάννη στη θέση «Καλαμίτσι» του Δήμου Πρέβεζας, Νομού Πρέβεζας. pdf