Άδεια εκτέλεσης έργου στον Χαράλαμπο Γκέλη στη θέση Ζουρίκα στο ΔΔ Γρεβενιτίου

Print

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ερευνητικής γεώτρησης στον Γκέλη Χαράλαμπο του Γεωργίου, στη θέση «Ζουρίκα» Δ.Δ. Γρεβενιτίου του Δήμου Ανατολικού Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων. pdf