Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Άδεια εκτέλεσης έργου στον Χαράλαμπο Γκέλη στη θέση Ζουρίκα στο ΔΔ Γρεβενιτίου

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Άδεια εκτέλεσης έργου στον Χαράλαμπο Γκέλη στη θέση Ζουρίκα στο ΔΔ Γρεβενιτίου

E-mail Εκτύπωση PDF

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ερευνητικής γεώτρησης στον Γκέλη Χαράλαμπο του Γεωργίου, στη θέση «Ζουρίκα» Δ.Δ. Γρεβενιτίου του Δήμου Ανατολικού Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων. pdf