Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Άδεια εκτέλεσης έργου για πηγάδι στον Πατρόζο Δημήτριο στη θέση «Μπάλτες» Πρέβεζας

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Άδεια εκτέλεσης έργου για πηγάδι στον Πατρόζο Δημήτριο στη θέση «Μπάλτες» Πρέβεζας

E-mail Εκτύπωση PDF

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για πηγάδι αρδευτικής χρήσης στον Πατρόζο Δημήτριο του Γεωργίου, στη θέση «Μπάλτες» Δήμου Πρεβέζης, Νομού Πρεβέζης. pdf