Άδεια αρδευτικής χρήσης νερού στους Ιωάννη και Δημήτριο Βοντίτσο στο Νεοχώρι Πρέβεζας

Print

Χορήγηση  άδειας αρδευτικής χρήσης νερού στους  Ιωάννη Βοντίτσο και Δημήτριο Βοντίτσο του Σταύρου  από γεώτρηση στη θέση «Παλιοχώρα» οικισμού Νεοχωρίου ΔΔ Πρέβεζας Δ. Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας. pdf