Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Άδεια χρήσης νερού από γεώτρηση στις Σ. Φιφή,Β. Φιφή και Ο. Θάνου στον Δήμο Πρέβεζας.

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Άδεια χρήσης νερού από γεώτρηση στις Σ. Φιφή,Β. Φιφή και Ο. Θάνου στον Δήμο Πρέβεζας.

E-mail Εκτύπωση PDF

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στις Φιφή Σεβαστή του Αλέξανδρου, Φιφή Βασιλική του Αλέξανδρου και Θάνου Ουρανία του Γρηγορίου από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης στη θέση του Δήμου Πρέβεζας, Νομού Πρέβεζας. pdf