Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Παύση ισχύος της άδειας εκτέλεσης έργου-ανόρυξη γεώτρησης της Λαμπρινής Αλέξη στον Δήμο Πέτα.

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Παύση ισχύος της άδειας εκτέλεσης έργου-ανόρυξη γεώτρησης της Λαμπρινής Αλέξη στον Δήμο Πέτα.

E-mail Εκτύπωση PDF

Παύση ισχύος της αριθ. 1180/20-10-2010 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου για «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων-ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην κυρία Λαμπρινή Αλέξη του Κωνσταντίνου, σε γήπεδο στη θέση του Τ.Δ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Πέτα Ν. Άρτας» και ανάκλησή της. pdf