Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Άδεια εκτέλεσης έργου στον Γεώργιο Ευαγγέλου στο Δ.Δ. Νεγράδων του Δήμου Καλπακίου

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Άδεια εκτέλεσης έργου στον Γεώργιο Ευαγγέλου στο Δ.Δ. Νεγράδων του Δήμου Καλπακίου

E-mail Εκτύπωση PDF

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεώτρησης) για την κάλυψη αναγκών Ιχθυοτροφικής μονάδας στον κ. Γεώργιο Ευαγγέλου στη θέση «Μαντάνια» του Δ.Δ. Νεγράδων του Δήμου Καλπακίου, Νομού Ιωαννίνων. pdf