Άδεια χρήσης νερού στη Βασιλική Κωστούλα θέση «Καμπέρ Αγά Δεματίου»στο ΔΔ Μηλιωτάδων

Print

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για άρδευση αγροτεμαχίου μέσω υφιστάμενου αντλητικού συγκροτήματος στην θέση «Καμπέρ Αγά Δεματίου» Δημοτικού Διαμερίσματος Μηλιωτάδες Δήμου Ανατολικού Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας κ. Βασιλικής Κωστούλα. pdf