Παράταση άδειας εκτέλεσης έργου στην «Ν. ΜΗΤΣΗΣ – Ε. ΤΣΑΛΙΟΣ Ο.Ε.» στο Δ.Δ. Κουκουλίου Δ. Φαναρίου

Print

Χορήγηση παράτασης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, για κάλυψη αναγκών ιχθυοκαλλιέργειας στην εταιρεία «Ν. ΜΗΤΣΗΣ – Ε. ΤΣΑΛΙΟΣ Ο.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Μήτση Νικόλαο, στη θέση «Χόχλα» του Δ.Δ. Κουκουλίου του Δήμου Φαναρίου, Νομού Πρεβέζης. pdf