Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Παράταση άδειας εκτέλεσης έργου στην «Ν. ΜΗΤΣΗΣ – Ε. ΤΣΑΛΙΟΣ Ο.Ε.» στο Δ.Δ. Κουκουλίου Δ. Φαναρίου

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Παράταση άδειας εκτέλεσης έργου στην «Ν. ΜΗΤΣΗΣ – Ε. ΤΣΑΛΙΟΣ Ο.Ε.» στο Δ.Δ. Κουκουλίου Δ. Φαναρίου

E-mail Εκτύπωση PDF

Χορήγηση παράτασης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, για κάλυψη αναγκών ιχθυοκαλλιέργειας στην εταιρεία «Ν. ΜΗΤΣΗΣ – Ε. ΤΣΑΛΙΟΣ Ο.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Μήτση Νικόλαο, στη θέση «Χόχλα» του Δ.Δ. Κουκουλίου του Δήμου Φαναρίου, Νομού Πρεβέζης. pdf