Άδεια εκτέλεσης έργου στους Παπουτσή Ευάγγελο και Καννέλου Αγγελική στο Δ. Πρέβεζας

Print

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για γεώτρηση αρδευτικής χρήσης στους Παπουτσή Ευάγγελο του Ηλία και Καννέλου Αγγελική του Κων/νου στη θέση «Ράμμος» του Δήμου Πρέβεζας, Νομού Πρέβεζας. pdf