Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Άδεια εκτέλεσης έργου-Αντικ. εσωτ. δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Σερβιανών-Δήμου Αγ. Δημητρίου

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Άδεια εκτέλεσης έργου-Αντικ. εσωτ. δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Σερβιανών-Δήμου Αγ. Δημητρίου

E-mail Εκτύπωση PDF

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για το έργο «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Δ. Σερβιανών» στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Νομού Ιωαννίνων. pdf