Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Άδεια εκτέλεσης έργου Λεωνίδα Τσουμάνη στο Δ.Δ. Γραμμενίτσας Ν. Άρτας

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Άδεια εκτέλεσης έργου Λεωνίδα Τσουμάνη στο Δ.Δ. Γραμμενίτσας Ν. Άρτας

E-mail Εκτύπωση PDF

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων - αντικατάσταση υπάρχουσας γεώτρησης αρδευτικής χρήσης στον Λεωνίδα Τσουμάνη του Κωνσταντίνου, σε γήπεδο στη θέση του Δ.Δ. Γραμμενίτσας του Δήμου Βλαχέρνας Ν. Άρτας. pdf