Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Επικαιροποίηση τιμολογίου και προυπ/σμού μελέτης Βελτίωση συστάδων 15β, 16α δημοσίου δάσους Μετσόβου

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Επικαιροποίηση τιμολογίου και προυπ/σμού μελέτης Βελτίωση συστάδων 15β, 16α δημοσίου δάσους Μετσόβου

E-mail Εκτύπωση PDF

Επικαιροποίηση τιμολογίου και προϋπολογισμού της  μελέτης «Βελτίωση (Αραιώσεις – Καθαρισμοί – Καλλιέργειες)συστάδων 15β και 16α Δημοσίου Δάσους Μετσόβου». doc