Άδεια χρήσης νερού στον Γεώργιο Νικολάου στο ΔΔ Ρόκκας Φιλοθέης Άρτας

Print

Χορήγηση άδειας μικτής αγροτικής χρήσης νερού στον Γεώργιο Νικολάου του Λάμπρου από γεώτρηση στη θέση «Αλώνια» Δ.Δ. Ρόκκας Δήμου Φιλοθέης Ν. Άρτας. pdf