Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Έγκριση συμπληρωματικής μελέτης Κατασκευή τεχνικών έργων στο χείμαρρο Μουζάκι Θεοδωριάνων Άρτας

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Έγκριση συμπληρωματικής μελέτης Κατασκευή τεχνικών έργων στο χείμαρρο Μουζάκι Θεοδωριάνων Άρτας

E-mail Εκτύπωση PDF

Έγκριση συμπληρωματικής τεχνικής μελέτης "Κατασκευή τεχνικών έργων (4o, 23o Α και 23o Β φράγμα) και Συμπληρωματικό Φράγμα στο χείμαρρο Μουζάκι Κοινότητας Θεοδωριάνων Ν. Άρτας". doc