Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Απόρριψη προσφυγής του Δ. Γεωργίου κατά παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας Δ.Μαργαριτίου

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Απόρριψη προσφυγής του Δ. Γεωργίου κατά παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας Δ.Μαργαριτίου

E-mail Εκτύπωση PDF

Απόρριψη της από 23-6-2010 προσφυγής του Δημήτριου Γεωργίου του Ιωάννη κατοίκου Μαζαρακιάς, κατά οφειλόμενης ενέργειας του Δήμου Μαργαριτίου να απαντήσει στην από 22-1-2008 αίτησή του. doc