Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Ακύρωση της αριθμ.67/2010 απόφασης Δ.Σ. Ηγουμενίτσας

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ακύρωση της αριθμ.67/2010 απόφασης Δ.Σ. Ηγουμενίτσας

E-mail Εκτύπωση PDF
Ακύρωση της αριθμ.67/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας με θέμα: "Λήψη απόφασης επί του από 19-4-2010 πρακτικού της Ε.Δ. για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου Κάμπινγκ Γ΄τάξης και  επικύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας εκμίσθωσης". doc