Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Άδεια χρήσης στους Πέτρο και Χριστόδουλο Παπαϊωάννου στο Δ.Δ. Βουνοπλαγιάς Ιωαννίνων

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Άδεια χρήσης στους Πέτρο και Χριστόδουλο Παπαϊωάννου στο Δ.Δ. Βουνοπλαγιάς Ιωαννίνων

E-mail Εκτύπωση PDF
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στους Πέτρο Παπαιωάννου και Χριστόδουλο Παπαϊωάννου από πηγάδι για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών σε αγρόκτημα στη θέση του Δ.Δ. Βουνοπλαγιάς Δήμου Πασσαρώνος Νομού Ιωαννίνων. pdf