Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Έπικαιροποίηση τιμολογίου και προυπ/σμού μελέτης ποιοτικής αναβάθμισης δασυλλίου Ιωαννίνων

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Έπικαιροποίηση τιμολογίου και προυπ/σμού μελέτης ποιοτικής αναβάθμισης δασυλλίου Ιωαννίνων

E-mail Εκτύπωση PDF
Έπικαιροποίηση τιμολογίου και προυπ/σμού της μελέτης "Ποιοτική αναβάθμιση - Εξυγίανση του αισθητικού δασυλλίου Ιωαννίνων και κλάδεμα δένδρων σε εθνικές οδούς περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Ιωαννίνων. doc