Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου στο ΣΥΔΚΛΙ

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου στο ΣΥΔΚΛΙ

E-mail Εκτύπωση PDF

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων : Βελτίωση υδροδοτικού συστήματος ΣΥΔΚΛΙ με σύστημα τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση δικτύων στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων και Κοινοτήτων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων εντός Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Ν. Ιωαννίνων. pdf