Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου στην "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ" στο ΔΔ Ανατολής Δ Ανατολής .

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου στην "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ" στο ΔΔ Ανατολής Δ Ανατολής .

E-mail Εκτύπωση PDF

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στην εταιρία "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ" για την ανόρυξη υδρογεώτρησης για την εξυπηρέτηση των αναγκών υφιστάμενου πλυντηρίου αυτοκινήτων στη θέση "Τσουπαράου"¨του ΔΔ Ανατολής Δ. Ανατολής Ν. Ιωαννίνων. pdf