Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υδρογεώτρηση στην εταιρία Π. Τσάγκας και ΣΙΑ ΟΕ.

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υδρογεώτρηση στην εταιρία Π. Τσάγκας και ΣΙΑ ΟΕ.

E-mail Εκτύπωση PDF

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στην εταιρία Π.ΤΣΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ από υδρογεώτρηση για την κάλυψη αναγκών βιομηχανικής χρήσης στη θέση "Τσιλιπέικα" του ΔΔ Γραμμενίτσας Δ. Βλαχέρνας Ν. Άρτας. pdf