Άδεια εκτέλεσηςέργου-ανόρυξη γεώτρησης στον Κωνσταντίνο Δημητρίου.

Print

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη και λειτουργία υδρογεώτρησης στον Κωνσταντίνο Δημητρίου για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών οικήματος που βρίσκεται στη θέση «Κοράτσα» Τ.Δ. Αρχάγγελου Δήμου Ζαλόγγου Νομού Πρέβεζας.