Άδεια χρήσης νερού από υδρευτική γεώτρηση στον Δήμο Κεντρικού Ζαγορίου.

Print

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στο Δήμο Κεντρικού Ζαγορίου από υδρευτική γεώτρηση στη θέση «Γιάννου» του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων. pdf