Άδεια εκτέλεσης έργου γεώτρησης στη Μαρία Λάζου στο Τ.Δ. Πλατανιάς Δήμου Παμβώτιδας.

Print

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων γεώτρησης για την κάλυψη αναγκών κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 4.500 ορνίθων αυγοπαραγωγής της Λάζου Μαρίας του Αναστασίου στη θέση «Τρία Λαγκάδια» του Τ.Δ. Πλατανιάς του Δήμου Παμβώτιδας, Νομού Ιωαννίνων. pdf