Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Άδεια εκτέλεσης έργου γεώτρησης στη Μαρία Λάζου στο Τ.Δ. Πλατανιάς Δήμου Παμβώτιδας.

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Άδεια εκτέλεσης έργου γεώτρησης στη Μαρία Λάζου στο Τ.Δ. Πλατανιάς Δήμου Παμβώτιδας.

E-mail Εκτύπωση PDF

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων γεώτρησης για την κάλυψη αναγκών κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 4.500 ορνίθων αυγοπαραγωγής της Λάζου Μαρίας του Αναστασίου στη θέση «Τρία Λαγκάδια» του Τ.Δ. Πλατανιάς του Δήμου Παμβώτιδας, Νομού Ιωαννίνων. pdf