Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Άδεια χρήσης νερού για τη λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της ΔΕΛΦΙΝΙ ΑΕ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Άδεια χρήσης νερού για τη λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της ΔΕΛΦΙΝΙ ΑΕ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού - αξιοποίησης υδατικών πόρων για τη λειτουργία μονάδας   ιχθυοκαλλιέργειας ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΙΧΘΥΩΝ,  συνολικής δυναμικότητας   230 τόνων ετησίως, σε θαλάσσια  μισθωμένη έκταση 20.000 τ.μ., στην θέση «Όρμος Κάτω Αετού Λωρίδας Σαγιάδας», Δήμου Σαγιάδας, Νομού Θεσπρωτίας, από την εταιρεία «ΔΕΛΦΙΝΙ Α.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ». pdf