Παράταση χρόνου ισχύος της άδειας εγκατ. της στο Ρέμα Βρυσοχωρίου.

Print

Εξαίρεση χρονικού διαστήματος από το συνολικό χρόνο ισχύος της άδειας εγκατάστασης του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, ισχύος 1,56 MWe, της εταιρείας «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Ρέμα Βρυσοχωρίου» του Δ.Δ Βρυσοχωρίου του Δήμου Τύμφης, του Νομού Ιωαννίνων.  pdf