Άδεια εκτέλεσης έργου γεώτρησης στον Παναγιώτη Πατέρα στο ΔΔ Νεοχωρίου Πασσαρώνος

Print

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων-ανόρυξη γεώτρησης για την κάλυψη αναγκών μονάδας εκτροφής σαλιγκαριών στον Παναγιώτη Πατέρα του Ιωάννη στο 321 αγροτεμάχιο ΔΔ Νεοχωρίου Δ Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων. pdf