Ανανέωση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης κόμβων κυκλοφοριακών συνδέσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων στο εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας

Print
Ανανέωση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης κόμβων κυκλοφοριακών συνδέσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων στο εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας [pdf]

Υπηρεσία / Τμήμα: ΔΕΣΕ/ΠΗ - Τμ. Συντηρήσεως
Συντάκτης: Τζάλλας Σωτήρης, 26510 60836
Νομός: Ιωαννίνων - Άρτας