Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Ατομικές Διοικητικές Πράξεις Κήρυξη Δημόσιου Δάσους ως αναδασωτέου,στη θέση ''Λιθάρια'', Δ.Δ. Παλαμπά του Δήμου Φιλιατών.

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας