Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

>> Δελτία Τύπου 600.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ για εξοπλισμό στα Αρχαιολογικά Μουσεία της Ηπείρου

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

600.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ για εξοπλισμό στα Αρχαιολογικά Μουσεία της Ηπείρου

E-mail Εκτύπωση PDF

Με στόχο την ενίσχυση του εκπαιδευτικού ρόλου των αρχαιολογικών μουσείων της Ηπείρου και την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα προχώρησε στη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ, του εξοπλισμού τους για να λειτουργήσουν, σε αυτά, περιοδικές εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013» τέσσερα έργα για τα αντίστοιχα Αρχαιολογικά Μουσεία των Νομών, συνολικού προϋπολογισμού 600.000ευρώ.

«Εκτός από την ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου, μέσω του ΕΣΠΑ επενδύουμε και στις σύγχρονες πολιτιστικές υποδομές με στόχο να καταστήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες κοινωνούς της ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου» αναφέρει, η Γενική Γραμματέας .

Όσο για τα ενταγμένα έργα θεωρεί πως, «με την ολοκλήρωση τους δίνεται η δυνατότητα του σχεδιασμού στο μέλλον, περιοδικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα τέσσερα μουσεία των Νομών της Ηπείρου, οι οποίες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά των μόνιμων εκθέσεων. Παράλληλα ικανοποιείται ο χαρακτήρας των μουσείων ως ζωντανών οργανισμών, που συνεχώς ανανεώνονται και παρέχουν εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας στους επισκέπτες».

Τα νέα έργα που εντάχθηκαν στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» και τον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 59 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ » του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι τα ακόλουθα:

  • «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού 150.000ευρώ. Με το νέο έργο επεκτείνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου «Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, καθώς προτείνεται η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του μουσείου, στο ισόγειο του κτιρίου. Η αίθουσα παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης κινητών καθισμάτων, προθηκών ή stands με εκθεσιακό ή εποπτικό υλικό, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και εξοπλισμού με σύστημα προβολής και δύο οθόνες αφής, το λογισμικό των οποίων είναι δυνατό να προσαρμόζεται στις τρέχουσες κάθε φορά περιοδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις. Επιπλέον θα σχεδιαστεί και εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  • «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ» προϋπολογισμού 150.000ευρώ. Το κτιριακό έργο καθώς και ο «Εξοπλισμός - Έκθεση Νέου Μουσείου Άρτας», που εγκαινιάσθηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Πολιτισμού, Τουρισμού Παύλο Γερουλάνο χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2000-2006. Με το νέο έργο επεκτείνεται το φυσικό αντικείμενο του παραπάνω έργου, καθώς προτείνεται ο εξοπλισμός της αίθουσας περιοδικών εκθέσεων προκειμένου να σχεδιαστούν και να διοργανωθούν περιοδικές εκθέσεις. Η αίθουσα περιοδικών εκθέσεων, παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης προθηκών ή βάσεων στήριξης (stands) με εκθεσιακό ή εποπτικό υλικό, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, καθώς και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού . Με την ολοκλήρωση του έργου δίνεται η δυνατότητα διοργάνωσης στο μέλλον περιοδικών εκθέσεων στην ομώνυμη αίθουσα, του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας.
  • «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 150.000ευρώ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του μουσείου χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2000-2006.Με το νέο έργο επεκτείνεται το φυσικό αντικείμενο του υπάρχοντος, καθώς προτείνεται η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του μουσείου. Ευέλικτη ως προς τη διαμόρφωσή της, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, καλείται να λειτουργήσει ως ζωντανός πολυχώρος του μουσείου, συγκεντρώνοντας πλήθος δραστηριοτήτων. Η αίθουσα παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης προθηκών ή βάσεων στήριξης (stands) με εκθεσιακό ή εποπτικό υλικό, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, και εξοπλισμού μικροφωνικής εγκατάστασης και συστήματος προβολής. Επιπλέον θα σχεδιαστεί και εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  • «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», προϋπολογισμού 150.000ευρώ. Στις βασικές προτεραιότητες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων εκτός από τη συλλογή, τη συντήρηση, την έρευνα και την φύλαξη των αντικειμένων, είναι και η ανάπτυξη σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών σχετικών με την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση των επισκεπτών του. Στο πλαίσιο αυτό με το νέο έργο προτείνεται η τοποθέτηση και λειτουργία συστήματος αυτόματης ακουστικής και πολυμεσικής ξενάγησης Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων , το οποίο:- Θα ψηφιοποιήσει το μουσειακό υλικό καθιστώντας το διαθέσιμο και προσβάσιμο, -Θα ενδυναμώσει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του μουσείου προσελκύοντας με την τεχνολογία μαθητές και φοιτητές, - Θα δώσει τη δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας του μουσείου και καταγραφής της συμπεριφοράς-τάσεων των επισκεπτών, -Θα παίξει επικουρικό ρόλο στην προώθηση των υπηρεσιών του μουσείου, - Θα μετατρέψει την ξενάγηση σε μια ευχάριστη εμπειρία και - Θα αυξήσει θεαματικά την επισκεψιμότητα του μουσείου.  Τέλος προτείνεται επίσης, ο σχεδιασμός και η επανέκδοση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων